منوی دسته بندی

مسابقات قهرمانی تهران کشوری

قهرمانی کیوکوشین کار های استان کرمان در بیست و نهمین دوره قهرمانی کشور که در شهریور 1402 در تهران برگزار گردید

رزمی کاران استان کرمان که اعزام به مسابقات قهرمانی بودند افتخارافرینی کرده.
بیست و نهمین دوره مسابقات شین کیوکوشین کای کاراته کشوری که واقع در تهران در شهریور 1402 برگزار گردید و با بیش از 500 نفر از شرکت کننده داشته با کسب مدال های رنگارنگ از استان های مختلف کشور افتخار آفرینی نموده اند.