منوی دسته بندی

گالری

دیدار کانچو میرزایی با سوسای اویاما در تهران
برگزاری اردو صبحگاهی با حضور بانوان کاراته کار
برگزاری اردو صبحگاهی
دیدار شیهان جمالی زاده با خانواده های محترم
برگزاری اردو صبحگاهی
تجلیل از قهرمانان استان
قهرمانی بانوان در بیست و نهمین دوره مسابقات شین کیوکشین کشوری
قهرمانی آقایان در بیست نهمین دوره قهرمانی شین کیوکشین کشوری
قهرمانی آقایان در بیست نهمین دوره قهرمانی شین کیوکشین کشوری
قهرمانی آقایان در بیست نهمین دوره قهرمانی شین کیوکشین کشوری
حضور اساتید و مهمان ها جهت بستن کمربند ورزشکاران
جناب سید رسول میرحسینی قهرمان اول در مسابقات کشوری
مسابقات قهرمانی کاتا سراسری 1402
استاد اذریان ، امتحان کمربند ورزشکاران جدید